Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kaart verbergen
logo
  • De Hooidollen 258
    8918 JM Leeuwarden
  • +31 (0)6 2930 8861
  • Website

Dorothea Roorda Vertalingen

Dorothea Roorda Vertalingen | Vertaalbureau Beëdigd Arabisch
Arabist | Beëdigd vertaler Arabisch - Nederlands | Kwaliteitsvertalingen AR - NL sinds 1991

Dorothea Roorda Vertalingen | Vertaalbureau Beëdigd Arabisch zorgt dat uw Arabische documenten en teksten snel en vakkundig naar het Nederlands worden vertaald, zodat u zich kunt richten op de verdere afhandeling van uw (immigratie)procedure of project.

Ik ben gespecialiseerd in het vertalen van (handgeschreven) persoonlijke en zakelijke Arabische documenten en verzorg sinds 1991 beëdigde kwaliteitsvertalingen Arabisch-Nederlands voor particulieren en bedrijven.

Werkzaam in Cairo van 2003 tot 2018, waar ik een grote ervaring heb opgebouwd in het vertalen van de meest uiteenlopende documenten uit Egypte, Soedan, Syrië en andere Arabischtalige landen, bedoeld voor gebruik in Nederland en België.

Voor meer informatie: T 06 2930 8861 | E info@dorothearoorda.nl.

Ik verzorg (beëdigde) vertalingen Arabisch-Nederlands van ondermeer de volgende documenten:
- ongehuwdverklaringen, huwelijks- en scheidingsaktes, geboorte- en overlijdensaktes
- algemene correspondentie en brochures
- diploma’s, getuigschriften, cijferlijsten (alle niveaus) en registratiebewijzen
- notariële aktes
- processen-verbaal en verklaringen omtrent gedrag (VOG)
- rijbewijzen, identiteitsbewijzen, paspoorten en nationaliteitsverklaringen
- medische verklaringen, nota's, verzekeringsverklaringen en bankafschriften
- werkgevers- en inkomensverklaringen en verklaringen van reisbeweging
- bedrijfscorrespondentie, uittreksels uit het handelsregister en belastingbewijzen
- exportdocumenten

Met een speciale focus op het vertalen van diploma’s, getuigschriften en cijferlijsten (alle niveaus).

Documenten en teksten waarvoor u een beëdigde vertaling nodig heeft, kunt u per e-mail of (indien het een origineel document of gewaarmerkte kopie betreft) per post opsturen. Uw beëdigde vertaling wordt dan per traceerbare post aan u geretourneerd. In het geval van standaarddocumenten vaak al de volgende werkdag.

Mijn beëdigde vertalingen worden geaccepteerd door de Nederlandse ambassade in Cairo en alle overige Nederlandse vertegenwoordigingen in Arabischtalige landen.

Geregistreerd bij de rechtbanken Limburg, Den Haag en Noord-Nederland.


Ingeschreven in het Nederlandse Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) als vertaler Arabisch-Nederlands onder Wbtv-nr. 31.


Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).