Van Eekhout Groep


Nijverheidstraat 40 2901 AR Capelle aan den IJssel
010-4363830 Klik om te bellen

Specialisten Wet Toekomst Pensioenen
Problemen met bedrijfstakpensioenfondsen?
Ervaren team van pensioen- en inkomensspecialisten

Over Van Eekhout Groep

De Van Eekhout Groep De verbindende factor tussen HR & Finance Al sinds 1994 zijn onze Pensioen & Employee Benefits specialisten, als geen ander, gewend om HR doelstellingen te vertalen naar financiële gevolgen en omgekeerd. Het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden is immers een belangrijk en kostbaar onderdeel van de personeelslasten. Hierdoor is goed advies en beheer van essentieel belang.

- Hoe pakken keuzes nu uit?, maar minstens zo belangrijk hoe gedragen deze zich in de tijd!

- Welke onderdelen van het pakket worden door de medewerkers gewaardeerd? En hoe kan ik dit inpassen in mij personeelsbeleid?

- Aan welke juridische kaders moet ik nu en in de toekomst voldoen en hoe blijf ik compliant?

- Welke opties heb ik om mijn medewerkers duurzaam en vitaal aan het werk te houden?

- Hoe regel ik een goede en efficiënte data uitwisseling?

Werkgevers: Het invoeren of wijzigen van een (pensioen)regeling heeft gevolgen voor zowel de medewerker als de werkgever. Welke zijn dit? Hoe gedragen deze zich in de tijd? Hoe kan ik de regeling zo vormgeven dat deze past binnen uw (gewenste) arbeidsvoorwaardenbeleid? Rekening houdend met deze vragen en wensen, adviseren wij u bij het formuleren en vormgeven van collectieve en individuele pensioenregelingen. Hierbij onderzoeken wij nieuwe mogelijkheden en anticiperen op komende wetgeving. Zoals het komende pensioenakkoord. Onze specialisten vergelijken bestaande (pensioen)regelingen en ontwerpen nieuwe regelingen met behulp van geavanceerde adviestools. Hierbij worden alle kosten per werknemer, risico’s, opbrengsten, etc inzichtelijk gemaakt.

Ondernemingsraden: In ons participatie-samenleving is de betrokkenheid van medewerkers bij het ‘bedrijfsproces’ van bedrijven en instellingen van essentieel belang. Pensioenen en verzekerbare arbeidsvoorwaarden zijn hier een belangrijk onderdeel van. Het zijn immers de medewerkers die een grote bijdrage leveren bij de realisatie van de (strategische) doelen van de organisatie. Als ondernemingsraad heeft u de verantwoordelijkheid om namens de medewerkers mee te beslissen over de pensioenregeling van het bedrijf. Deze verantwoordelijkheid is prettig, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. U kunt hierbij denken aan de gevolgen van wetswijziging op de regelingen, wijzigingen van de regeling zelf, etcetera. Binnen de Van Eekhout Groep werken ervaren specialisten die u hierbij actief kunnen ondersteunen m.b.t. vraagstukken over pensioen en duurzame inzetbaarheid. Met onze expertise dragen wij bij aan de groei en ontwikkeling van OR-en en PVT’s en aan een constructieve en functionele samenwerking tussen partijen.

Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) Check Dat is schrikken! U heeft post van een pensioenfonds ontvangen met de mededeling dat uw onderneming moet toetreden tot het betreffende fonds. In veel gevallen ook nog eens met terugwerkende kracht! Dit kan verstrekkende financiële gevolgen hebben met soms een faillissement tot gevolg. U zult toch echt in actie moeten komen. Doet u niets, “gaat mij niet aan” “is niet voor ons bedoeld” “ze vergissen zich”, dan krijgt u vanzelf een ambtshalve aanslag. Wegkijken en niet reageren is de slechts mogelijke oplossing. Helaas (of gelukkig voor u) hebben wij een jarenlange ervaring op dit gebied. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en onderzoeken of het fonds gelijk heeft of er eventuele dispensaties mogelijk zijn? Wat zijn de financiële gevolgen? Welke andere mogelijkheden zijn er? De ervaring leert dat dit in veel gevallen de aanschrijving niet klopt. Als dit zo is kunnen wij u zowel veel geld als ellende besparen. Alle benodigde juridische, actuariële en verzekeringstechnische kennis die hiervoor nodig is hebben wij in huis. Moet u zich toch (terecht) aansluiten bij het fonds! Dan helpen wij u hierbij. Toetreding kan namelijk -in overleg- soms op basis van een afwikkelvrijstelling. Dit kan zowel financieel, administratief en communicatief grote voordelen hebben. Maakt u gebruik van onze professionals dan staat u er in ieder geval niet alleen voor. Dit soort zaken zijn immers onze expertise en niet persé die van u.

De verbindende factor tussen HR en Finance

Foto's

Van Eekhout Groep in het kort

Doelgroep

Bedrijven
Ondernemers

Diensten

Bedrijfstakpensioenfondsen
HR advisering
Ondernemingsraden
Pensioenadvies

Onafhankelijk pensioenadviseur

Ja

Certificeringen

Lid van de Pensioenorde.

Radi

Artikelen

Bedrijfstak Pensioenfondsen en mogelijke vrijstellingen of dispensaties

Bedrijfstak Pensioenfondsen en mogelijke vrijstellingen of dispensaties Wij hebben vaak te maken met ondernemingen die onze hulp zoeken, bij het bepalen, of zij al dan niet onder een verplicht gesteld...

Bedrijfstak Pensioenfondsen en mogelijke vrijstellingen of dispensaties op basis van artikel 3 & 4

In mijn vorige blog ben ik in gegaan op de mogelijkheden om op basis van artikel 2 vrijstelling/dispensatie aan te vragen. In dit blog zal ik de mogelijke vrijstellings- of dispensatiegronden op basis...

Onze locatie

Logo Van Eekhout Groep

Van Eekhout Groep

Van Eekhout Groep


Nijverheidstraat 40 2901 AR Capelle aan den IJssel
010-4363830 Klik om te bellen